UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Centrul de Management al Activităţii Clinice

Nr. 

Nume, Prenume

Funcţia 

Telefon

 

E-mail

 

       

1

GHEDEA    Liusea Gheorghe

metodist – coordonator, 1,0

022-205-147; 

 

liusea.ghedea@old.usmf.md,

curativa@old.usmf.md

2

PISARENCO Sergiu Serghei

metodist- coordinator, 0,5

022-205-118;

sergiu.pisarenco@old.usmf.md 

3

Garbuz Alexandru Ion 

metodist- coordinator, 0,5

022-205-487;

 

alexandru.garbuz@old.usmf.md

 

     

 

 

Adresa noatră:

USMF „Nicolae Testemiţanu”

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

MD-2004, Chişinău, RM

Blocul didactic central, bir. 201