UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Principalele acte normative, conform prevederilor cărora îşi desfăşoară activitatea Clinicile universitare:

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 42 din 12 ianuarie 2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” , unde se aprobă Regulamentul Clinicii Universităţii (anexa nr.1) şi lista instituţiilor medico-sanitare şi medico-sociale în care activează clinici (catedre) ale USMF (anexa nr.2);
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 15.05.2018 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 42 din 12.01.2018
 3. Legea Ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995; 
  (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.34/373 din 22.06.1995);
 4. Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 - cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
 5. Legea nr. 263-VI din 27 octombrie 2005 - cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
 6. Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 - cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
 7. Ordin al Ministerului Sănătății RM nr. 162-p §5 din 28 noiembrie 2013 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de studii postuniversitare la profilurile ”Medicină” și ”Farmacie” obținută în străinătate;
 8. Ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 33-p §1 din 18 martie 2014 cu privire la completarea anexei nr. 2  al Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.162-P§5 din 28 decembrie 2013; 
 9. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM nr. 631 din 22.05.2018 cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Ordinului nr. 162 p§5 din 23 noiembrie 2013
 10. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM nr. 386 din 07.03.2018 cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor.
 11. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM nr. 787 din 23.06.2018 cu privire la desemnarea specialiştilor principali ai comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în domeniul sănătăţii
 12. Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM nr. 925 din 31.07.2018 cu privire la bazele clinice/clinicile universitare ale catedrelor USMF “Nicolae Testemiţanu”
 13. Contract-tip de colaborare (bazele clinice)