UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

Nr. d/o Personal Funcția Contact E-mail E-mail Departament
1 Olga Iurco șef Departament (+373 22) 205-140  olga.iurco@old.usmf.md auditintern@old.usmf.md
2 Rodica Păun auditor-intern rodica.paun@old.usmf.md
3 Stela Formusatii auditor-intern stela.formusatii@old.usmf.md
4 Alina Luca auditor-intern sistem de calitate

alina.luca@old.usmf.md

 

 

Adresa

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

 

Subdiviziunea Audit Intern a fost creată în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr.21/2 din 30.12.2009.
Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care oferă Universităţii o asigurare în ceea ce priveste gradul de control deţinut asupra operaţiunilor, evaluînd printr-o abordare sistematică procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernare oferind propuneri pentru a le consolida eficacitatea.
Auditul intern reprezintă o funcţie de asistenţă pentru Rector ce îi permite să-şi administreze mai bine activităţile prin analize şi evaluări, de a oferi asigurări privind funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control.
Principiile fundamentale ale Departamentului Audit Intern

  • independenţă;
  • integritate;
  • obiectivitate;
  • competenţă profesională;
  • confidenţialitate;
  • respectarea standardelor profesionale.

De asemenea Departamentul Audit Intern coordonează Sistemul de Management a Calității și Strategia pe Universitate.

Suntem deschiși pentru colaborare și critică sănătoasă.