UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Organigrama Comitetului sindical al angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu”

 

Preşedintele Comitetului sindical Biroul permanent al
Comitetului sindical
Vicepreşedinte Vicepreşedinte Contabil
Membrii Comitetului sindical 
Birourile sindicale ale subdiviziunilor Universității

 StructuraSin