UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Organigrama Comitetului sindical al angajaților  USMF “Nicolae Testemiţanu”

 

Preşedintele Comitetului sindical Biroul permanent al
Comitetului sindical
Vicepreşedinte Vicepreşedinte Contabil
Membrii Comitetului sindical 
Birourile sindicale ale subdiviziunilor Universității

 

Comisiile permanente

Organizare,
evidenţă şi
secretariat
Probleme sociale
şi evidenţă
a spaţiului locativ
Probleme
culturale,
informare şi
relaţii publice
Sport şi mod
activ de viaţă
Securitate și sănătate în muncă, inclusiv negocierea CCM Educație, știinţă,
relaţii internaţionale
şi integrare
Revizie și control financiar Comisia mixtă pentru negocierea CCM