UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Comitetul sindical al angajaților USMF “Nicolae Testemiţanu”

Pentru activitatea angajaților USMF “Nicolae Testemiţanu”, Comitetul sindical joacă un rol foarte important. Odată cu crearea noii instituţii superioare de învaţământ medical a fost instituită şi organizaţia sindicală a salariaților acesteia.

 

Privind retrospectiv, menționăm acele personalități, care au contribuit la prosperarea şi perpetuarea tradiţiilor sindicaliste, inclusiv pe cei care au reprezentat organizația în calitate de președinte: Alexandra Vizitiu (1959-1962), Constantin Matcovschi (1962-1963), Ion Vovc (1964), Petru Burlacu (1964-1965), Gheorghe Ghidirim (1965-1967), Boris Golea (1967-1968), Ştefan Plugaru (1968-1971), Eduard Cheptea (1971-1978), Victor Banuh (1978-1985), Stanislav Groppa (1986), Constantin Eţco (1986-1990), Gheorghe Ivasi (1991-1994), Veaceslav Goncear (1995-1999), Alexei Sofroni (1999-2004), Emil Ceban (2005-2010).

 

Încă de la începutul activității sale, organizaţia sindicală a participat alături de echipa universitară la restabilirea Chişinăului de după război, contribuind la restaurarea lacului şi zonei de agrement din Valea Morilor şi reamenajarea și edificarea blocurilor de studii şi a căminelor studenţeşti, dar și a altor obiecte de menire socială şi culturală.

 

Fiecare etapă din viaţa organizaţiei sindicale a angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu” s-a caracterizat prin anumite forme de activităţi şi metode de soluţionare a diverselor probleme. Despre acest fapt ne vorbesc unele mărturii ale foştilor activişti sindicali, veterani ai muncii şi sindicatelor USMF ”Nicolae Testemițanu”:

 

C. Matcovschi - “…azi, unii nostalgici ai trecutului susţin că înainte era mai uşor de trăit, deşi şi atunci erau destule probleme. La începutul anilor ’60, majoritatea angajaților trăiau în condiţii precare, iar acest fapt a determinat organizaţia sindicală să se antreneze mai activ. Astfel, principalul scop al activităţii sindicatelor era asigurarea colaboratorilor cu cărbuni şi cartofi. Profesorii noștri îngheţau nu numai acasă, în cămine, dar şi în sălile de clasă. O problemă acută era lipsa locuinţelor…”. 

 

- Şt. Plugaru - ”…în perioada în care am activat în calitate de președinte al Comitetului sindical, organizaţia se orienta spre câteva probleme prioritare: îmbunatăţirea condiţiilor de trai, asigurarea alimentară, revigorarea activităţii culturale. Sindicatele au organizat o nouă ordine în lista de repartizare a apartamentelor. Mulţi colaboratori au fost asiguraţi cu camere în cămin. Totodată, asiguram membrii de sindicate cu legume, fructe şi produse alimentare de primă necesitate”.

 

- C. Eţco - “…în timpul aflării mele în fruntea Sindicatelor colaboratorilor USMF ”Nicolae Testemițanu”, organizaţia respectivă  se caracteriza prin posibilitatea implicării în diverse genuri de activitate. Începând cu anul 1987 a început o activitate concretă de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale colaboratorilor noştri: se respectau listele privind repartizarea locuinţelor şi a principiului dreptăţii. Totodată, au fost începute lucrările de proiectare a caselor de locuit, a blocului de studii nr.1, bibliotecii, sălii sportive ș.a. A fost reconstruită ospătăria studenţească şi a fost dat în exploatare Centrul estetic “Doina şi Ion”. Au fost construite case de vacanţă în cadrul Asociaţiei “Crângul privighetorilor”.

 

Sindicatele colaboratorilor au participat activ la construcţia, amenajarea şi funcţionarea optimă a Bazei de odihnă “Medicul” de pe litoralul Mării Negre, lângă localitatea Sergheevca din regiunea Odesa, Ucraina. Amenajarea şi funcţionarea acestei baze a fost posibilă datorită lui Ion Dobrovolschi, Serghei Legasi, Victor Ghicavâi, Mihai Hotineanu, Valeriu Chicu, Vladimir Hotineanu, Sergiu Chitic, Alic Darie, Constantin Hîncu, Tudor Iordan, Vasile Guragata, Nicolae Proca.

 

Totodată, s-a contribuit evident și la restaurarea Bazei de odihnă “Codru”, ce a activat între anii 1978-1993 pe lângă Complexul monastic “Mănăstirea Hâncu”. Această mănastire, fiind lichidată ca obiect de cult de către autorităţile sovietice, a fost transformată într-un depozit. Conducerea Universităţii, având aici o stațiune de experimentare și de colectare a plantelor medicinale, a construit aici o bază de odihnă pentru colaboratori. S-a purces nu doar la amenajarea localurilor de odihnă, dar şi la repararea şi conservarea altor clădiri şi a bisericii. În anul 1993, printr-o hotărâre unilaterală, Complexul monastic a trecut în posesia Mitropoliei Moldovei, iar baza de odihnă şi staţia experimentală și-au încheiat activitatea.

 

Sindicatele angajaților sunt permanent antrenate în procesul de reconstrucţie sau edificare a obiectelor de menire socială şi culturală. Astfel, au fost proiectate, edificate şi date în exploatare: Blocul de studii nr. 1 din cartierul Malina Mică (1992), trei blocuri de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu, nr.11 și 13 (1993), nr. 13/2 (2003), fapt care a contribuit  considerabil la îmbunatăţirea condiţiilor de muncă şi de trai ale angajaţilor Universității.

 

Un aport esențial a Sindicatelor constituie organizarea odihnei şi întremării sănătăţii colaboratorilor, nu numai la Baza din Sergheevca, ci şi în cadrul altor instituţii sanatoriale din țară şi de peste hotare, oferind foi de tratament sanatorial la preţ redus. În afară de aceasta, la fiecare şedinţă a Comitetului sindical sunt puse în discuție și înaintate spre aprobare multiple cereri şi, respectiv, acordate ajutoare materiale pentru cheltuieli de tratament sau alte situaţii materiale dificile.

 

Activitatea culturală a devenit o tradiţie a Comitetului sindical al angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu”. Sindicatele omagiază jubiliarii şi veteranii de război, iar doamnele sunt felicitate cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeilor. În ajun de Crăciun şi Anul Nou  pentru copiii angajaților sunt organizate matinee. Cu ocazia unor evenimente importante, organizația organizează și distribuie bilete gratuite la spectacole, seri de creație, diverse concerte, vizitarea monumentelor istorice și culturale naționale. 

 

De fapt, din toate timpurile, domeniul cu cele mai bune rezultate în activitatea sindicatelor a fost activitatea sportivă. Este de menționat contribuţia lui Vasile Guragata , care în 1967 devine primul preşedinte al Clubului sportiv al Universităţii. De asemenea, timp de 30 de ani (1972-2002) a fost primul locţiitor al şefului Bazei de odihnă “Sergheevca”, iar din 1971 şi până în prezent este membru al Comitetului sindical al angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu”.  Prin implicarea sa nemijlocită, în calitate de şef catedră Educaţie fizică şi reabilitare (1993-2014), anual, sunt organizate spartachiade şi alte manifestări sportive cu participarea activă a colaboratorilor facultăţilor şi a altor subdiviziuni universitare.

 

În prezent, un moment esenţial în activitatea Comitetului sindical al angajaților Universității constă în realizarea Contractului colectiv de muncă dintre patronat şi sindicate, privitor la derularea întregului proces de muncă al salariaților, intereselor profesionale, economice şi sociale ale acestora. Organizaţia sindicală a angajaților USMF “Nicolae Testemiţanu” este afiliată Sindicatului independent “Sănătatea”.

Actualmente, în cadrul Universității activează un nou Comitet sindical al angajaților, ales la Conferința membrilor organizației sindicale din 12 ianuarie 2010. Preşedinte al Comitetului sindical al angajaților a fost ales Sergiu Berliba, conferențiar universitar, dr. în medicină, experimentat activist sindical încă din anii de studenţie.

 

Pentru eficientizarea activităţii a fost mărit numărul membrilor Comitetului sindical până la 29, a fost constituit un Birou permanent şi au fost create comisii de organizare, evidenţă şi secretariat; probleme sociale şi evidenţă a spaţiului locativ; probleme culturale; sport şi mod activ de viaţă; protecţia muncii, tehnica securităţii şi expertiza capacităţii de muncă, alimentară; ştiinţa, relaţii internaţionale şi integrare; informare şi relaţiile publice; educaţie.

 

Organizaţia sindicală a angajaților USMF “Nicolae Testemiţanu” este constituită din organizaţiile sindicale ale următoarelor subdiviziuni: Facultatea de Medicină nr. 1, Facultatea de Medicină nr. 2, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Rezidenţiat și Secundariat Clinic, Facultatea de Educație Continuă în Medicină și Farmacie, Subdiviziunile administrative, subdiviziunile de suport, Farmacia Universitară, Clinicile Stomatologice și Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară.

 

În anturajul actualelor condiţii sociale, politice şi economice, Comitetul sindical al angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu” contureaza noi perspective de activitate.