UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Obiectivele  activităţii  Comitetului sindical al angajaților 

USMF “Nicolae Testemiţanu”

 

Obiective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective