UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

***

Informație cu privire la dezvoltarea infrastructurii

Universității de Stat de Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițanu”      

Prin Hotărârea Guvernului nr. 847 din 21.09.2010 „Cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-a aprobat inițiativa Ministerului Sănătăţii privind proiectarea şi construcţia Bibliotecii Științifice Medicale, Complexului Sportiv Universitar, Aleii savanților și medicilor iluştri, a unui cămin studenţesc, precum și a blocurilor locative cu multe etaje pentru angajaţii Universității, ai Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii medicale de performanţă, din mijloacele unui investitor selectat în modul stabilit.

       În baza deciziilor Senatului, Consiliului științific, Consiliului de administrație și altor acte obligatorii a fost constituită o comisie din reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Inspecţiei de Stat în Construcţii și Universității pentru organizarea și desfășurarea concursului investițional. De asemenea, au fost instituite comisii din reprezentanții Comitetului sindical al Universității și tinerilor specialiști ce locuiau în căminele instituției, care au verificat calitatea lucrărilor de construcție, executate de către toți ofertanții, participanți la concurs: SRL „Basconslux”, SRL „Dansicons”, SRL „Proect Dava”, SRL „Magic V.S”, SRL „Diuract” și SRL „Altşconstruct”.

   Ca urmare a organizării și desfășurării concursului investițional, prin deciziile Senatului, Consiliului științific și Consiliului de administrație, a fost selectată câștigătoare compania investitoare SRL „Dansicons”.

        În conformitate cu prevederile Contractului nr. 170 din 29.11.2010, Acordului adițional nr. 1 din 26.07.2013, încheiat între Universitate şi SRL „Dansicons”, aprobate de către Senatul Universității, Ministerul Sănătății și Primăria municipiului Chișinău, precum și a deciziilor Senatului, Consiliului științific, Consiliului de administrație și altor acte obligatorii, compania investitoare – SRL „Dansicons” a finisat integral și a transmis gratuit Universității, din contul surselor proprii ale companiei, executarea următoarelor lucrări:

- proiectarea şi construcţia blocurilor locative cu apartamente pentru persoanele selectate de Universitate, a căror dare în exploatare a fost efectuată în 7 tranșe:

               – I, II, III, IV tranşă dată în exploatare în anii 2012-2013,

               – V, VI tranşă dată în exploatare în anii 2013-2014,

               – VII tranșă dată în exploatare în anii 2014-2015.

- executarea lucrărilor de reparație a Bibliotecii Științifice Medicale a Universității, amplasată în incinta Spitalului Clinic Republican, etajul 3, cu suprafața de 1848 de metri pătrați  –  trimestrul I 2013;

- executarea lucrărilor de reparație a Complexului Sportiv Universitar, amplasat în str. Mălina Mică nr. 66/1, mun. Chișinău, cu suprafața de 900 metri pătrați  –  trimestrul I 2013;

- proiectarea şi construcţia unui complex sportiv cu suprafaţa de 2279 de metri pătraţi în trei nivele, în calitate de obiectiv de menire socio-culturală, amplasat în campusul studenţesc de la Mălina Mică – septembrie 2013;

 - proiectarea şi reconstrucţia Căminului studenţesc nr. 9 din strada M. Lomonosov nr. 61/9, mun. Chişinău, cu mansardarea unui etaj și amplasarea la parter a spațiilor pentru o cafenea cu suprafața de 95 de metri pătrați, iar la nivelele 3, 4, 5, 6 – a încăperilor de tip hotelier  –  august 2013;

- proiectarea şi construcţia unui edificiu de menire socio-culturală cu suprafața totală de 4584,4 metri pătrați, regimul pe verticală S+P+2 E, în care va fi amplasat Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii, care va include Biblioteca cu mediateca şi Centrul de autoguvernare şi organizaţii studenţeşti, Muzeul de Istorie a Medicinei, o sală de conferinţe, cafenea, parcare auto, terasă-foie  –  trimestrul III  2015;

- proiectarea și amenajarea Aleii savanților și medicilor iluștri, confecţionarea şi instalarea a 20 de busturi a medicilor iluştri din bronz patinat pe postamente din granit, executarea lucrărilor de înverzire, montarea băncilor de odihnă și construcția havuzurilor  –  trimestrul III 2015;

- executarea lucrărilor de instalare a gardului cu lungimea de 500 metri  –  trimestrul III 2015;

- achiziţionarea porţilor şi executarea lucrărilor de instalare a acestora  –  trimestrul III 2015.

     Ca rezultat al realizării proiectului investițional 662 de familii ai angajaților Universității și altor instituții medicale au beneficiat de prețuri preferențiale la achiziționarea apartamentelor în blocurile locative, edificate în Complexul rezidențial  „Nicolae Testemițanu”.

      Este de menționat faptul că, inițial, conform planului de dezvoltare a infrastructurii din strada N. Testemițanu nr. 27, sala de conferințe împreună cu Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii, care include Biblioteca cu mediateca și Centrul de autoguvernare şi organizaţii studenţeşti, cu o suprafață totală de până la 1500 m.p., trebuia să fie amplasate la parterul blocului, în care actualmente locuiesc salariații Universității, Ministerului Sănătății și altor instituții medicale.

     Însă pe parcurs, în rezultatul unei analize mai profunde a funcționalității tehnice și a eficienței în activitate, precum și luând în considerație că suprafața de 1500 m.p., planificată anterior, era insuficientă pentru acoperirea tuturor necesităților, Universitatea, Ministerului Sănătății și Primăria mun. Chișinău au acceptat propunerea companiei SRL „Dansicons” privind proiectarea și construcția edificiului de menire socio-culturală cu suprafața totală de 4584,4 metri pătrați, în care să fie amplasate Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii cu Bibliotecă și mediatecă, Centrul de autoguvernare şi organizaţii studenţeşti, Muzeul de Istorie a Medicinei, o sală de conferinţe, cafenea, parcare auto, terasă-foie.

     La luarea acestei decizii s-a ținut cont, de asemenea, de rezultatele evaluării terenului supus investiției de către companiile imobiliare SRL „Print-Imobil” și SRL „Lara” și de bunurile transmise gratuit Universității de către SRL „Dansicons”, în baza cărora s-a constatat că modificările propuse constituie un beneficiu substanțial pentru Universitate

La toate etapele de organizare și implementare a proiectului investițional, Universitatea a informat instituțiile și organele de stat competente, inclusiv cu remiterea copiilor Contractului nr. 170 din 29.11.2010 și a Acordului adițional nr. 1 din 26.07.2013, încheiat între Universitate şi SRL „Dansicons”, și altor acte necesare. Totodată, din partea organelor de drept au fost efectuate verificări cu privire la organizarea și desfășurarea proiectului investițional menționat. Încălcări ale prevederilor legislației Republicii Moldova în vigoare nu au fost depistate. 

***
 
Dezvoltarea infrastructurii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, în strada Nicolae Testemiţanu, 27, mun. Chişinău
  • Aviz – Tragere la sorţi, tranşa V, tranşa VI