UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Structura Generală a Organizaţiei Sindicale a colaboratorilor

USMF «Nicolae Testemiţanu»

Președintele Comitetului Sindical Biroul permanent al
Comitetului Sindical
Vicepreședinte Vicepreședinte Vicepreşedinte
Membrii Comitetului Sindical din Biroul permanent
Alţi membri ai Comitetului Sindical

StructuraSin