UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Sindicatele USMF

home

Sindicatele constituie cea mai numeroasă organizaţie obştească, creată pe principii benevole, profesionale, ce are  menirea să apere multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) ale membrilor săi, încadraţi  în câmpul muncii.

Organizația sindicală a colaboratorilor USMF «Nicolae Testemiţanu» este afiliată Sindicatului independent «Sănătatea».

Sindicatul «Sănătatea» este o organizaţie obştească nonprofit din care fac parte salariaţii unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice, economice, de cercetări ştiinţifice şi învăţământ. Este independentă faţă de autorităţile publice de toate nivelurile și este neafiliată politic.

Activitatea sindicală constituie o parte integrantă a vieţii noastre universitare. Sindicatele colaborează fructuos cu întrega echipă de personal a IP USMF «Nicolae Testemiţanu». Acest fapt reprezintă un specific atât al școlii superioare, în general, cât şi specificului universităţii noastre. Drept confirmare poate fi considerată permanenta implicare a sindicatelor în activitatea ISMC, apoi a USMF, şi susţinerea în toate direcțiile de către conducerea întregului colectiv al universităţii.

Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a USMF constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi: cadre didactice, laboranţi, preparatori, muncitori, bibliotecari, ingineri, specialişti în informatică, colaboratori ştiinţifici ş.a.