UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

NR.

NUME, PRENUME

FUNCŢIA, GRADUL ŞTIINŢIFIC

DATE DE CONTACT

1

Ion Ababii 

rector, preşedinte al Senatului, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM

022 243 408

022 205 189

Fax: 022 242 344

rector@usmf.md

 2

Olga Cerneţchi 

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, vicepreşedinte, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 754

022 205 710

prorectorcalitate@usmf.md

olga.cernetchi@usmf.md 

3 Didina Nistreanu secretar științific al Senatului, conferențiar universitar, Catedra de filosofie și bioetică  

022 205 152

022 242 433

didina.nistreanu@usmf.md

secretarstiintific@usmf.md

4 Igor Cemortan prorector pentru calitate și evaluare academică, conferențiar universitar, dr. șt. biol.

022 205 131

igor.cemortan@usmf.md

 

 5

Mihail Gavriliuc

prorector pentru studenți internaţionali, profesor universitar,  dr. hab. șt. med.

022 242 323

022 205 378

prorectorinternationale@usmf.md

mihail.gavriliuc@usmf.md

 6

Olga Tagadiuc

 

prorector pentru studii de docorat, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șefa Catedrei de biochimie și biochimie clinică, șef al Școlii doctorale  

022 205 503

022 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

biochimie@usmf.md

7

Valeriu Revenco

 

prorector pentru educație postuniversitară, şef al Disciplinei de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 727 547

022 205 408

valeriu.revenco@usmf.md

8

Gheorghe Rojnoveanu 

prorector pentru activitate ştiinţifică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 242 391

022 205 153

prorectorstiinta@usmf.md

gheorghe.rojnoveanu@usmf.md 

 9

Emil Ceban 

prorector pentru activitate clinică, profesor universitar, dr. hab. șt. med. 

022 242 214

022 205 200

prorectorclinica@usmf.md

emil.ceban@usmf.md 

10

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

022 205 170

evghenii.gutu@usmf.md 

11

Victoria Craveț 

prorector pentru activitate financiară și administrativă

022 205 712,

victoria.cravet@usmf.md

12

Serghei Suman

prorector pentru probleme sociale și educaţie, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 176

022 242 472

prorectoreducatie@usmf.md

serghei.suman@usmf.md

13

Gheorghe Plăcintă 

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, conf. univ., dr. șt. med., şef catedră Boli infecţioase

022 205 137

medicina1@usmf.md

gheorghe.placinta@usmf.md

14 

Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, şef catedră Odontologie, parodontologie și patologie orală, conf. univ., dr. hab. șt. med.

022 205 763

022 205 276

stomatologie@usmf.md

sergiu.ciobanu@usmf.md  

15

Nicolae Ciobanu 

decan, Facultatea de Farmacie, conf. univ., dr. în farmacie 

022 727 974

022 205 456

farmacie@usmf.md

nicolae.ciobanu@old.usmf.md 

16

Livi Grib

 

decan, Facultatea de Rezidențiat profesor universitar, Disciplina de cardiologie, Departamentul Medicină Internă  

022 205 409

livi.grib@usmf.md

17

Sergiu Berliba 

preşedinte, Comitetul sindical al angajaților, conf. univ., dr. șt. med. 

022 242 472

022 205 176

sindicate@usmf.md

sergiu.berliba@usmf.md

18

Gheorghe Buruiană 

președintele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, rezident

022 205 176,

gheorghe.buruiana@usmf.md 

asr@usmf.md

19

Gheorghe Ghidirim

profesor universitar, Catedra de chirurgie nr. 1 Nicolae Anestiadi, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

022 237 780

022 205 315

gheorghe.ghidirim@usmf.md

chirurgie1@usmf.md

20

 Victor Ghicavîi

șeful Catedrei farmacologie și farmacologie clinică,  dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 205 412

022 733 805 (fax)

victor.ghicavii@usmf.md

farmacologieclinica@usmf.md

21

Viorel Prisacari

șeful Catedrei de epidemiologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar

022 205 138

022 244 630

viorel.prisacari@usmf.md

epidemiologie@usmf.md

22  Oleg Galbur conferențiar universitar, Catedra de fiziopatologie și fiziopatologie fizică, șeful Departamentului Resurse Umane

 022 205 295

oleg.galbur@usmf.md

fiziopatologie@usmf.md

resurseumane@usmf.md

23 Serghei Matcovschi șeful Disciplinei de sinteze clinice, șeful Departamentului Medicină Internă

022 205 724

022 442 191

serghei.matcovschi@usmf.md

medicina.interna@usmf.md

sintezeclinice@usmf.md

 

24 Silvia Stratulat conferențiar universitar, Catedra de biochimie și biochimie clinică, șefa Departamentului Didactic și Management Academic

022 205 234

silvia.stratulat@usmf.md

didactica@usmf.md

25 Victor Botnaru șef al Disciplinei de pneumologie și alergologie, profesor universitar

022 572 390

victor.botnaru@usmf.md

pneumologie@usmf.md

26 Tiberiu Holban șef catedră Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, profesor universitar

022 205 362

tiberiu.holban@usmf.md

infectio@usmf.md

inftroppar@usmf.md

27  Valeriu Istrati șef disciplină Medicină internă și semiologie

 022 728 390

valeriu.istrati@usmf.md

medinternsem@usmf.md

28   Eugen Melnic  șef catedră Morfopatologie

 022 205 424

eugen.melnic@usmf.md

morfopatologie@usmf.md

29 Veaceslav Fulga conferențiar universitar, Catedra de histologie, citologie și embriologie

veaceslav.fulga@usmf.md

 

30 Eugeniu Bendelic șef catedră Oftalmologie, profesor universitar

022 205 527

022 729 211

eugeniu.bendelic@usmf.md

oftalmologie@usmf.md

31  Victor Vovc șef catedră Fiziologia omului și biofizică, profesor universitar, dr. hab. șt. med.

 022 205 417

victor.vovc@usmf.md

fizbio@usmf.md

32 Gheorghe Ciobanu șef catedră Urgențe medicale

022 205 305

gheorghe.ciobanu@usmf.md

urgentamed@usmf.md

33 Ludmila Bologa Gasnaș conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

022 205 127

022 522 038

ludmila.bologa@usmf.md 

34 Elena Raevschi șef catedră Medicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu

022 205 211

022 205 248

elena.raevschi@usmf.md

sanatatepub@usmf.md

35 Vladislav Badan asistent universitar, Catedra de medicină socială și management sanitar Nicolae Testemițanu, șef departament Educație Medicală Continuă

022 205 211

022 205 248

022 205 160

vladislav.badan@usmf.md

demc@usmf.md

36  Stanislav Groppa  șef catedră Neurologie nr. 2

 022 205 312

stanislav.groppa@usmf.md

neurologiefecmf@usmf.md

37   Victor Lacusta șef catedră Medicină alternativă și complementară

 022 274 945

victor.lacusta@usmf.md

medalternativa@usmf.md

38  Ghenadie Curocichin șef catedră Medicină de familie

 022 205 226

ghenadie.curocichin@usmf.md

medfamilia@usmf.md

39 Sergiu Ungureanu șef catedră Chirurgie nr. 4

022 403 623

sergiu.ungureanu@usmf.md

chirurgie@usmf.md

40 Andrei Romancenco director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

022 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

cusim@usmf.md

41   Diana Uncuța șef catedră Propedeutică stomatologică Pavel Godoroja

 022 205 266

022 242 763

diana.uncuta@usmf.md

propedeutica@usmf.md

42   Elena Stepco conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

 022 205 279

elena.stepco@usmf.md

stomatologie@usmf.md

43   Eugen Diug șef catedră Tehnologia medicamentelor

022 205 433

022 727 863

eugen.diug@usmf.md

tehnomed@usmf.md 

 44  Vladimir Valica șef catedră Chimie farmaceutică și toxicologică

 022 287 959

022 205 454

vladimir.valica@usmf.md

chimiefarm@usmf.md

45 Cușnir Valeriu șef catedră Oftalmologie și optometrie, profesor universitar  
46 Iurie Spinei conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție  
47   Olga Clipii studentă, gr. M1513, Facultatea de Medicină nr. 1  
48  Nicolae Demenciuc student, gr. M1402, Facultatea de Medicină nr. 1  
49 Bunazoi Valeria studentă, gr. F1403, Facultatea de Farmacie  
50 Galina Panuș studentă, gr. S1504, Facultatea de Stomatologie  
51 Gheorghe Secu student, gr. M1461, Facultatea de Medicină nr. 1  
52 Vadim Popovici student, gr. M1326, Facultatea de Medicină nr. 1  
53 Vlada Siric studentă, gr. M1515, Facultatea de Medicină nr. 1  
54 Doina Rogac studentă, gr. SP1401, Facultatea de Medicină nr. 1  
55 Manuel Haig Dikran student, gr. M1535, Facultatea de Medicină nr. 2  
56 Abdallah Swidan student, gr. M1449, Facultatea de Medicină nr. 2,   
57 Mariana Ursu studentă, gr. M1611, Facultatea de Medicină nr. 1  
58 Lucian Iurcu student, gr. M1703, Facultatea de Medicină nr. 1  
59 Victor Șchiopu student-doctorand, Chirurgie