UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

 

Ion Ababii

Rector, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med., 
academician al AŞM
Tel.: (+373) 22 205 189, 205 701

 

Cernetchii_Olga

Olga Cernețchi

Prim-prorector, prorector pentru activitate didactică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 710

 

Igor Cemortan

Igor Cemortan

Prorector pentru calitate și evaluare academică,
conferențiar universitar, dr. șt. biologice
 
Tel.: (+373) 22 205 122

 

Gavriliuc_Mihail

Mihail Gavriliuc

Prorector pentru studenţi internaţionali,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 383, 205 702
 

Olga Tagadiuc

Olga Tagadiuc

Prorector pentru studii de doctorat,
conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 142

 

Valeriu Revenco

Valeriu Revenco

Prorector pentru educație postuniversitară,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 330

 

Gheorghe_ROJNOVEANU

Gheorghe Rojnoveanu

Prorector pentru activitate ştiinţifică,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 158, 205 219
 

Ceban_Emil

Emil Ceban

Prorector pentru activitate clinică, 
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373 ) 22 205 147, 205 200

 

Guţu Evghenii

Evghenii Guțu

Prorector pentru relații externe,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.
 
Tel.: (+373) 22 205 170

 

Serghei Suman

Serghei Suman

Prorector pentru probleme sociale și educație
conferențiar universitar, dr. hab. șt. med.
 
 

 

Victoria Craveț

Victoria Craveț

Prorector pentru activitate financiară şi administrativă
 
 
Tel.: (+373) 22 205 712

 

 Didina_Nistreanu

Didina Nistreanu

Secretar științific al Senatului, 
Conferențiar universitar, dr. în filosofie
E-mail: secretarstiintific@usmf.md 
Tel.: (+373) 22 205 152