UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

 

NR.

NUMELE, PRENUMELE

GRADUL ŞTIINŢIFIC, FUNCŢIA

DATE DE CONTACT

1

 Ion Ababii

preşedinte,                     

rector, dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AŞM

(+373) 22 205 189 

Fax: (+373) 22 242 344 

rector@usmf.md

2

 Didina Nistreanu

secretar,                          secretar ştiinţific, dr. în filosofie, conf. univ.

(+373) 22 242 433

(+373) 22 205 152

secretarstiintific@usmf.md

3

 Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate didactică, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

(+373) 22 205 710 

prorectorcalitate@usmf.md

4

Igor Cemortan

prorector pentru calitate și evaluare academică 

022 205 131

igor.cemortan@usmf.md

5

Mihail Gavriliuc

prorector pentru studenți internaţionali, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 (+373) 22 205 378 

prorectorinternationale@usmf.md

6

Olga Tagadiuc

prorector pentru studii de doctorat, dr. hab. șt. med., conf. univ. 

(+373) 22 205 142

olga.tagadiuc@usmf.md

7

Valeriu Revenco

prorector pentru educație postuniversitară, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 205 330

valeriu.revenco@usmf.md 

8

 Gheorghe Rojnoveanu

prorector pentru activitate ştiinţifică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 241 782

(+373) 22 205 158 

prorectorstiinta@usmf.md

9

 Emil Ceban

prorector pentru activitate clinică, dr. hab. șt. med., prof. univ.

 

(+373) 22 241 707

(+373) 22 205 147

prorectorclinica@usmf.md

10

Evghenii Guțu

prorector pentru relații externe, dr. hab. șt. med., prof. univ. 

(+373) 22 205 170

evghenii.gutu@usmf.md

11

  Serghei Suman

prorector pentru probleme sociale și educație, dr. hab. șt. med., conf. univ.

(+373) 22 205 196

prorectoreducatie@usmf.md

12

 Victoria Craveţ

prorector pentru activitate financiară și administrativă

 (+373) 22 205 712

victoria.cravet@usmf.md 

13

Silvia Stratulat

şef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. șt. med., conf. univ.  

(+373) 22 205 125

(+373) 22 205 234

didactica@usmf.md

silvia.stratulat@usmf.md 

14

 Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. șt. med., conf. univ.

(+373) 22 205 197

gheorghe.placinta@usmf.md 

15

 Sergiu Ciobanu

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. hab. șt. med., conf. univ.

(+373) 22 205 276

(+373) 22 205 763

sergiu.ciobanu@usmf.md

16

 Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. în farmacie, conf. univ.

(+373) 22 727 974

(+373) 22 205 456

nicolae.ciobanu@usmf.md 

17

 Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidenţiat, dr. hab. șt. med., prof. univ.

(+373) 22 205 409

(+373) 22 205 535 

liviu.grib@usmf.md

18

 Vladislav Badan

șef departament, Departamentul Educație Medicală Continuă

(+373) 22 205 211

vladislav.badan@usmf.md 

19

 Parascovia Becciev

șef departament, Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă

(+373) 22 242 418

(+373) 22 205 709

contabilitatea@usmf.md

20

 Svetlana Lupaşco

șef departament, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

(+373) 22 242 409

(+373) 22 205 345

economia@usmf.md

21

 Oleg Galbur

șef departament, Departament Resurse Umane

(+373) 22 205 295

oleg.galbur@usmf.md

22

 Tatiana Novac

şef departament, Departamentul Juridic

(+373) 22 205 144

tatiana.novac@usmf.md

23

 Valentina Şpac

şef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

(+373) 22 205 380

vspac@usmf.md

24

 Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comunicare și Relații Publice

(+373) 22 205 235

silvia.ciubrei@usmf.md

25

 Andrei Romancenco

director, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală

(+373) 22 205 695

andrei.romancenco@cusim.md

26

 Victor Șchiopu

director, Campusul studenţesc

(+373) 22 725 974

(+373) 22 205 440

complexstudentesc@usmf.md

27

 Sergiu Berliba

preşedinte al Comitetului sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemițanu”

(+373) 22 242 488

(+373) 22 205 310

sindicate@usmf.md

28

 Gheorghe Buruiană

preşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

(+373) 22 205 176

(+373) 22 242 472

gheorghe.buruiana@usmf.md