UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Implementarea învățării bazate pe probleme la USMF „Nicolae Testemițanu” – o experiență de succes

vineri, 1 martie 2019

DSC_5211Șașe universități din țară, participante la proiectul Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)) și-au prezentat rapoartele de implementare. Experiența Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a fost prezentată de Angela Babuci, asistent universitar la Catedra de anatomie a omului, prodecan la Facultatea de Medicină nr. 2.

Potrivit dumneaei, noua metodă de instruire bazată pe probleme (PBL) sub formă de modul interdisciplinar Neuroștiințe, a fost introdusă în anul 2018, pentru studenții din anul III, specialitatea Sănătate publică, în semestrul VI de studii, Facultatea de Medicină nr. 1 a USMF „Nicolae Testemițanu”, ceea ce a permis studenților să acumuleze patru credite de studiu. Liderul instituțional al proiectului este profesorul universitar Mihail Gavriliuc, prorector pentru studenți internaționali, șef al Catedrei de neurologie nr. 1, cel al programului de studii este Victor Vovc, șef al Catedrei de fiziologie a omului și biofizică, iar al programului pedagogic – Igor Cemortan, prorector pentru calitate și evaluare academică, șef al Catedrei de biologie moleculară și genetică umană. Logistica proiectului este asigurată de Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană a Universității, iar mentorii europeni sunt Romeo Ţurcanu, profesor universitar, coordonator al proiectului PBLMD și Diana Stentoft, conferențiar universitar și director al Centrului Educațional în Domeniul Sănătății și PBL de la Universitatea din Aalborg.

DSC_5186Proiectul a început cu activități de informare în ceea ce presupune noţiunea de PBL. Staff-ul academic a fost antrenat în mobilități în afara țării, ulterior, la rândul lor, au desfăşurat workshopuri de informare pentru studenți. De asemenea, au fost elaborate și diverse materiale promoționale.

„Valoarea participării universității noastre la acest proiect se regăsește în colaborarea internațională și cunoștințele obținute în cadrul mobilităților desfășurate la universitățile din Aalborg, Plymouth, Stockholm și în valorificarea instrumentelor pedagogice pentru proiectarea cursului, predare și examinare, precum și modalitatea de integrare a conținutului cursurilor în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă a procesului de instruire”, a menționat prodecanul Angela Babuci.

Acest tip de învățare are mai multe avantaje, precum: dezvoltarea capacităților de lucru în echipă, a abilităților de comunicare, a competențelor de asimilare și integrare a cunoștințelor, organizarea individuală a procesului de studii, cercetarea cazurilor complexe de studii, încurajarea competitivității intelectuale, stimularea autonomiei în luarea deciziilor ș.a. Totodată, și pentru cadrele științifico-didactice acest tip de instruire va contribui la integrarea cercetării în procesul didactic.

Programul de studii a fost aprobat de Senatul Universității (5 iunie 2017), ulterior de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (20 iulie 2017), iar din februarie 2018  a început instruirea propriu-zisă în baza metodologiei PBL. Au fost antrenați 28 de studenți în patru grupe, limba de instruire fiind româna. Mediciniștii au lucrat în echipe, au formulat întrebări, au elucidat cazuri, au scris câteva proiecte mici și au prezentat ideile colegilor, ceea ce a fost un moment nou. De asemenea, studenţii au participat la un workshop privind teoria, metodologia și designul cercetării, cum să utilizeze sursele bibliografice și să facă sinteză la cele învățate.

DSC_5233Anul trecut a fost finalizată prima etapă a proiectului. Conform foii de parcurs, noi am realizat, practic, tot ce ne-am propus, a menționat Angela Babuci. La finele cursului am evaluat cunoștințele studenților printr-un colocviu diferențiat. Studenții au prezentat proiectul realizat, care, pentru cursul de Neuroștiințe, a fost fișa de observație a pacientului.

„La final am anchetat studenții pentru a obține impresiile lor despre acest proiect. Astfel, 86 la sută dintre cei chestionaţi au apreciat cursul, ba chiar am avut și sugestii de a continua și de a diversifica metodele pentru a fi și mai interesant. În concluzie, putem afirma că, calitatea studiilor nu depinde de locul unde te afli, ci de faptul cum sunt respectate standardele naționale și internaționale și modul profesionist de implementare”, a accentuat Angela Babuci.

Reieșind din experiența de succes în implementarea PBL în Neuroștiințe, la acest moment am elaborat o foaie de parcurs – un plan de acțiuni, prin care încercăm să pregătim un program nou pentru specialitatea Optometrie, a informat prodecanul.

Proiectul este implementat cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. În cadrul acestuia, șase instituții de învățământ superior din Republica Moldova au proiectat și au implementat, începând cu 1 septembrie 2017, programe-pilot PBLMD.