UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

În atenţia şefilor de catedră, de subdiviziuni şi angajaţilor Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Comitetul Sindical al Colaboratorilor IP USMF „Nicolae Testemiţanu” vă aduce la cunoştinţă că în anul 2013 expiră termenul Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Universitate pentru anii 2010-2013.

În acest context, Comitetul Sindical solicită propunerile şi doleanţele angajaţilor Universităţii cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, salarizare, asistenţă socială şi alte drepturi şi obligaţii ce vizează elaborarea noului Contract Colectiv de Muncă pentru anii 2014-2016.

Toate propunerile şi doleanţele pot fi prezentate la sediul Comitetul Sindical al Colaboratorilor (LCCŞ, et.3, of. 308), în cutia pentru propuneri şi doleanţe (holul Blocului Didactic Central) sau pe adresa de e-mail: sindicate@old.usmf.md.

***
Anunţ
privind desfăşurarea concursului investiţional
 de proiectare şi construcţie a bunurilor imobile în oraşul Chişinău, strada Nicolae Testemiţanu, 27, în baza Hotărârii Guvernului nr. 847 din 21.09.2010 cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă desfăşurarea concursului investiţional cu privire la proiectarea şi edificarea imobilelor în strada Nicolae Testemiţanu nr. 27, oraşul Chişinău.

Data limită pentru depunerea ofertelor - 22.11.2010, orele 11.00.

Locul de prezentare a ofertelor – oraşul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 165, blocul didactic central, etajul 1, secţia Juridică.

Tel: 205 – 144 -  Tatiana Novac