UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Misiunea Universității este de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul medicinei și farmaciei, competitivi pe piața muncii, de a realiza cercetări științifice, de a presta servicii medicale calitative, de a oferi oportunități de formare profesională pe parcursul întregii vieți, precum și de a promova valorile naționale cultural-istorice în contextul globalizării.