UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

DSC_14721Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007, 2018) şi evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005).

Instituția oferă condiţii optime de instruire universitară şi postuniversitară prin rezidenţiat a cadrelor medicale şi farmaceutice, conform cerinţelor spaţiului educaţional european şi exigenţelor mondiale, asigurând, ulterior, instruirea prin doctorat, postdoctorat şi formarea profesională continuă pe parcursul întregii activităţi.

Procesul didactic se realizează într-o conexiune indispensabilă cu cercetarea ştiinţifică, acordarea asistenţei medicale calificate populaţiei, propagarea realizărilor contemporane ale medicinei şi farmaciei. Potenţialul didactico-ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu” se distinge prin profesionalism, care îmbină cunoaşterea limbilor moderne şi a tehnologiilor informaţionale.

Strategia educaţională a Universităţii a fost inspirată din frumoasele tradiţii ale şcolii medicale din secolul trecut, dar se orientează în permanenţă spre schimbări de esenţă în modul de organizare a învăţământului superior medical. Actuala reformă curriculară, aflată în curs de realizare, vizează renovarea substanţială a programelor de studii, valorificarea noilor oferte educaţionale, aplicarea sistemului european de credite academice transferabile, implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, a formelor şi a metodelor avansate de predare-învăţare-evaluare.

Studenţii şi rezidenţii au posibilitatea de a participa la activitatea de cercetare ştiinţifică. Concomitent, beneficiază de studierea aprofundată a limbilor moderne de circulaţie internaţională, de stagii de specializare şi documentare în străinătate, obţinerea permisului de conducere auto, participarea la diferite activităţi sportive, cultural-artistice etc. Toate aceste activităţi sunt asigurate de o baza materială şi tehnică bine dezvoltată, de o colecție bogată de publicații didactice și ştiinţifice de profil medical şi de resurse informaționale electronice, de condiţii bune de trai şi de odihnă.

„Să-mi consacru toate cunoştintele şi forţele cauzei de ocrotire şi consolidare a sănătăţii omului, prin prevenirea şi tratarea maladiilor, să muncesc cu abnegaţie în serviciul comunităţii şi interesul poporului…” – sunt cuvinte din Jurământul Medicului, pe care le rostesc anual peste 600 de absolvenţi autohtoni şi străini din cca 25 de ţări ale lumii.

Universitatea noastră este recunoscută departe de hotarele ţării prin tradițiile și valorile instituite în domeniul învăţământului superior, al ştiinţelor medicale, instruirii și al asistenţei medicale acordate populaţiei.

Mereu fidelă tradiţiilor înaintaşilor, totodată, Universitatea este ancorată în realităţile epocii în care trăim, fiind antrenată în schimbul de valori cu peste 30 de universităţi şi centre medicale de prestigiu din România, Federaţia Rusă, Ucraina, Cehia, Slovacia, SUA, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Israel şi altele, fapt ce asigură mobilitatea academică şi oferă şansa de afirmare plenară a cadrelor profesoral-didactice şi a tinerilor ce studiază aici.

 

Rector Ion Ababii, 

profesor universitar, 

dr. hab. șt. med.,

academician al AŞM