UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Starostenco NicolaeNikolai Starostenko s-a născut în anul 1897, în oraşul Kirovohrad, Ucraina, într-o familie de muncitori. După absolvirea Institutului de Medicină din Kiev, activează ca asistent, apoi asistent superior în clinica Institutului de Nutriţie din Odesa (1932-1941). A ținut prelegeri în domeniul gastroenterologiei, vitaminologiei şi dieteticii pentru medicii specialiști, în cadrul cursurilor de perfecționare.

 

În anul 1938 susţine teza de doctor în științe medicale. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial activează ca internist superior la un spital militar de campanie. Tot atunci  a publicat câteva lucrări ştiinţifice, printre care „Pneumonia la grav răniţi”, „Starea eritropoiezei în traumatismele oaselor tubulare mari” ş.a.

 

Făcându-și studiile în clinica marelui savant și internist Nicolae Strajesco, originar din Basarabia, Nikolai Starostenko a hotărât, după război, să-și lege destinul cu patria acestuia, dedicându-și activitatea și iscusința de internist studenţilor, medicilor şi discipolilor din Moldova.

 

În anul 1946 este numit în funcția de şef catedră Medicină internă a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, pe care a fondat-o și a condus-o timp de 26 de ani. În 1951 susţine teza de doctor habilitat în științe medicale și obţine titlul științifico-didactic de profesor.

 

Nikolai Starostenko a desfăşurat o vastă activitate ştiinţifică. Este autorul a 117 publicații științifice, inclusiv 7 monografii. Primele șapte cercetări au reflectat consecințele foametei asupra sănătății populației din Moldova, anii 1946-1947, însă nu au fost publicate.

 

Tematica cercetărilor științifice ulterioare s-a axat pe patologia organelor digestive şi a sistemului cardiovascular, biopotenţialele organelor interne în stare normală şi în diverse patologii ș.a. Majoritatea rezultatelor științifice au fost implementate în practica medicală, inclusiv şocul electric, aplicat pentru prima dată în Moldova în tratamentul tahiaritmiilor supraventriculare şi ventriculare.

 

Nikolai Starostenko este fondatorul școlii de medicină internă cu tradiții veritabile în Moldova. Discipolii şcolii au activat și continuă să profeseze în diferite domenii ale medicinei interne, continuând să aplice metodologia didactică, clinică şi cea ştiinţifică tradițională.

 

Profesorul Nikolai Starostenko este întemeietorul Societăţii Interniştilor din Republica Moldova. Fiind primul preşedinte al acesteia a contribuit esenţial la creşterea nivelului de pregătire teoretică şi practică a medicilor din întreaga țară. Sub conducerea Domniei Sale, au elaborat și au susţinut tezele de doctor și de doctor habilitat în științe medicale 32 de specialişti.

 

Nikolai Starostenko a exercitat și funcția de prorector pentru activitate didactică și științifică al ISMC, iar în 1953 a fost numit rector – perioadă în care a dezvoltat substanțial activitatea instituției. În anul 1954  a înfiinţat Facultatea  de Pediatrie, care a constituit o nouă etapă în dezvoltare a învăţământului superior medical din republică. La iniţiativa sa au fost deschise catedrele de roentgenologie, radiologie și pediatrie, au fost elaborate  și implementate noi planuri și programe de studii, a fost consolidat potențialul didactic, dar și baza tehnico-materială a Institutului.

 

Pentru merite deosebite în activitate, profesorului Starostenko i-au fost conferite mai multe distincţii de stat, inclusiv și înaltul titlu de ”Om Emerit în Științe”.

 

Nikolai Starostenko s-a stins din viață la 16 martie 1972.