UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Cobâleanschi LeonidLeonid Cobâleanschi s-a născut în data de 29 octombrie 1939 în satul Baraboi, raionul Râşcani (actualmente raionul Dondușeni), într-o familie de ţărani. După absolvirea Școlii medii din satul natal și în 1958 a Colegiului de Medicină din Soroca, timp de 5 ani activează ca asistent medical în satele Moşeni, Hiliuţi și Baraboi. În 1963 îşi continuă studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău.

 

După absolvirea Institutului, în 1969 a fost admis în doctorantură la Catedra de fiziopatologie. Peste 2 ani susţine teza de doctor în științe medicale și începe cariera didactică la aceeaşi catedră, inițial ca asistent, apoi ca lector superior și conferențiar. Concomitent, îndeplineşte şi alte funcţii, inclusiv cea de prodecan, demonstrând în toate profesionalism și devotament. În 1985 susține cu succes teza de doctor habilitat în științe medicale, iar peste câţiva ani este ales în funcția de şef catedră Fiziopatologie.

 

Din anul 1986 până în 1994 a deţinut funcţia de rector al Universității de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu”, organizând concomitent şi activitatea Catedrei de fiziopatologie. Aceşti ani au fost cei mai rodnici în domeniul didactic şi ştiinţific al profesorului Cobâleanschi.

 

Datorită minții analitice și perseverenței de invidiat, Domnia Sa a reușit să desfăşoare o activitate amplă de cercetare privind şocul traumatic, extinzând şi aprofundând, în mod consecvent, cercetările ştiinţifice ale traumei grave, conform unui program bine elaborat, care este continuat de discipolii săi.

 

Sub îndrumarea profesorului Leonid Cobâleanschi au fost susținute 7 teze de doctor în științe medicale și 3 de doctor habilitat. De-a lungul activităţii a publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, un dicţionar explicativ în domeniu și un compendiu de lucrări practice.

 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale profesorului Cobâleanschi şi ale discipolilor săi au fost înalt apreciate în ţară şi peste hotare. Acestea au permis elucidarea noilor aspecte patogenetice ale afecţiunilor traumatice şi elaborarea noilor metode de tratament ale acestora prin oxihiperbarie.

 

În anul 1989 profesorului Leonid Cobâleanschi i-a fost decernat Premiul de Stat în domeniul știinţei şi tehnicii pentru realizări remarcabile în studiul șocului traumatic, iar în 1991 rectorului Universității de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” și profesorului universitar Leonid Cobâleanschi i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova pentru realizările obţinute în ştiinţă, în instruirea şi educarea cadrelor medicale.

 

Rectorul Leonid Cobâleanschi a păstrat şi a continuat bunele tradiţii ale instituţiei în toate domeniile de activitate. A fost preocupat, în egală măsură, atât de procesul de instruire al studenţilor, cât şi de instruirea postuniversitară, contribuind la formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor medicale, didactice şi ştiinţifice. Leonid Cobâleanschi a contribuit substanțial și la consolidarea patrimoniului Universității, a construit un cămin pentru studenți, două pentru doctoranzi, două case de locuit pentru cadrele profesoral-didactice și un bloc de studii modern, unde au fost amplasate mai multe catedre fundamentale. Astăzi, Blocul didactic nr. 1 îi poartă numele.

 

Profesorul universitar Leonid Cobâleanschi va rămâne în memoria posterității ca savant proeminent, iscusit pedagog și talentat manager cu o moralitate și modestie ireproșabilă.

 

S-a stins prematur din viață  la 8 decembrie 1994.