UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Sorocean IpatieIpatie Sorocean s-a născut la 31 martie 1900 în satul Ciornaia, regiunea Odesa, într-o familie de ţărani mijlocași, de origine moldoveni. După finalizarea studiilor medii este înmatriculat la Institutul de Medicină din Odesa, pe care îl absolvește în 1926.

 

Îşi începe activitatea profesională în orașul Balta, apoi, consecutiv, activează în funcțiile de medic-șef al Spitalului din Șerșeni, regiunea Odesa, medic-șef și chirurg la Spitalul din s. Pesceanoe, medic-șef și chirurg la Spitalul din or. Kotovsk din aceeași regiune.

 

Chiar din primele zile de război Ipatie Sorocean a fost recrutat în funcția de medic-șef la spitalele de chirugie de campanie, ulterior activând în calitate de chirurg principal la Spitalul militar din oraşul Soci. După demobilizare, în anul 1944 este numit vicecomisar popular al ocrotirii sănătăţii din RSSM, funcţie pe care a exercitat-o timp de 3 ani. Concomitent, în 1945 a fost desemnat responsabil pentru transferarea Institutului de Medicină din Kislovodsk în orașul Chişinău, fiind numit director al acestuia.

 

Ipatie Sorocean a reuşit să atragă la Institut specialişti de înaltă calificare în procesul didactic și să încadreze tineretul în activitatea de cercetare.  A fost foarte preocupat de crearea condiţiilor de studii şi de trai pentru studenţi, cât şi de soluționarea problemelor de ordin organizatoric, precum asigurarea catedrelor cu profesori și materiale didactice, cu spații pentru predarea cursurilor, dar și cu echipament tehnic și utilaj de laborator.

 

Concomitent cu munca administrativă, Ipatie Sorocean a activat și ca medic chirurg şi asistent la Catedra de chirurgie. În anul 1946 Ipatie Sorocean a fost ales deputat în primul legislativ al RSSM, fapt ce i-a  ajutat să soluţioneze multiple probleme stringente ale Institutului. Tot atunci obține titlul științifico-didactic de conferențiar la aceeași catedră.

 

Mai multe promoții de absolvenți l-au apreciat pe directorul Ipatie Sorocean pentru bunătatea sufletească, îngăduința şi compasiunea în relația cu studenții, pacienții și cu oamenii în general. Pentru atitudinea binevoitoare şi grijulie faţă de studenţi, aceştia îl numeau „papa Sorocean”, ceea ce demonstrează faptele concrete ale Domniei Sale în educarea și instruirea generațiilor de medici. Activitatea primului director al ISMC a fost înalt apreciată atât de studenţii și angajații Institutului, cât și  de întreaga comunitate medicală.

 

În 1948, după eliberarea din funcția de director, Ipatie Sorocean continuă să activeze în domeniul medicinei practice în calitate de şef al Secţiei de chirurgie a Spitalului orăşenesc din Bălţi, ulterior medic-şef al Dispensarului Republican de Oncologie. În 1955 Ipatie Sorocean revine la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, unde activează la Catedra de chirurgie generală.

 

Contribuţia lui Ipatie Sorocean pentru medicina națională rămâne incontestabilă, întrucât odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău s-a produs un salt semnificativ în formarea şi educarea cadrelor medicale autohtone, iar drept rezultat – a fost ameliorată esenţial calitatea asistenţei medicale prestate populației.

 

Pentru merite deosebite în activitatea profesională, în 1961 i-a fost conferit titlul de Medic Emerit din RSSM, ulterior, a fost decorat cu insigna Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din URSS.

 

Ipatie Sorocean a plecat în neființă la 20 februarie 1964.