UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

DOCUMENTE EXTERNE (Actualizat: 16.04.2019)

ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA PROCESUL DE STUDII SUPERIOARE (CICLUL I, II, INTEGRATE, III) ȘI DE REZIDENȚIAT

ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA RESURSE UMANE

ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MIJLOACE DE MĂSURARE, METROLOGIE

 

DOCUMENTE INTERNE

STRATEGII/PLANURI DE ACȚIUNI
REGULAMENTE