UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Lista proceselor

Lista auditorilor interni a SMC

Manualul calităţii

Interactiune procese 2019

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii
Analiza realizării planului de activitate pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 2011-2020

NDI 7.5 Nomenclatorul documentelor interne (General)

LIN 7.5 Lista înregistrărilor calității (General)