UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

CAMP 1

Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a fost creată în parteneriat cu Şcoala de Medicină din Virginia de Est, Norfolk/Portsmouth, SUA. Instituţia acordă asistenţă medicală primară unui sector de populaţie din cartierul Buiucani şi studenților USMF „Nicolae Testemiţanu” şi, de asemenea, asigură procesul de instruire practică şi teoretică a studenţilor, rezidenţilor, medicilor, asistenţilor medicali în domeniul asistenţei medicale primare, utilizând metode contemporane de instruire şi promovând conceptul medicinei de familie, modul sănătos de viaţă ş.a.

 

Clinica a devenit un centru model de asistenţă medicală primară acordată prin intermediul medicului de familie, fiind, totodată, un exemplu de extindere a acestei forme de asistenţă medicală în ţară. Clinica dispune de săli moderne de examinare, săli de triaj, de proceduri și vaccinări, laborator clinic/biochimic/imunologic modern, serviciu imagistic, săli de studii, bibliotecă, sală de conferinţe dotată cu echipamentul necesar pentru instruirea la distanţă şi telemedicină.

 

Pentru mai multe detalii accesați http://www.clinica.md/