UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) are drept misiune sporirea siguranţei actului medical şi creşterea siguranţei pacientului prin implementarea metodelor moderne de educaţie şi a practicilor medicale bazate pe simulare, care permit obţinerea competenţelor şi abilităţilor medicale corecte, într-un cadru organizat, după un program bine structurat şi, foarte important, fără riscuri asupra pacientului, cu reducerea erorilor şi, în final, îmbunătăţirea calitativă a asistenţei medicale prestate populaţiei.

 

Cusim 1CUSIM a fost inaugurat în data de 29 august 2013 şi constituie o subdiviziune a Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Este fondat în deplină corespundere cu Programul de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, cu suportul financiar al Uniunii Europene, pentru edificarea şi afirmarea unui spaţiu european al cunoaşterii şi asigurării calităţii educaţiei şi practicii medicale moderne.

Programul curricular oferă cursuri la toate nivelele de formare şi educaţie continuă a specialiştilor din medicină şi paramedicilor, prin care se pot obţine: abilităţi de comunicare cu pacientul, deprinderi practice medicale şi chirurgicale de bază, dexterităţi individuale avansate, capacităţi de lucru şi comunicare în echipă, abilităţi de „leadership”, cunoştinţe privind managementul resurselor şi situaţiilor de criză.

 

Instruirea în CUSIM are loc atât în baza programelor curriculare, cât şi a cursurilor extra-curriculare, în cadrul Departamentului Instruire prin Simulare şi Departamentului Pacienţi Standardizaţi şi Comunicare, fiind sistematizate în mai multe module:

• Programe Manopere medicale şi tehnici chirurgicale de bază;

• Programe Medicina internă;

• Programe Pacient standardizat şi comunicare;

• Programe Chirurgie;

• Programe Anesteziologie şi reanimatologie,;

• Programe Urgenţe medicale;

• Programe Mamă şi copil;

• Programe Endoscopie;

• Programe Imagistică.

 

Beneficiarii CUSIM sunt: studenţi, rezidenţi şi secundari clinici, medici la etapa educaţiei medicale continue, cercetători ştiinţifici, asistenţi medicali, felceri, moaşe, precum şi specialişti antrenaţi în acordarea asistenţei de urgenţă la etapa prespital – paramedici, angajaţi ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, membri ai echipelor de descarcerare, colaboratori ai poliţiei, militari, lucrători ai serviciilor cu destinaţie specială şi de pază, pompieri, însoţitori de transport public (terestru, acvatic şi aerian), conducători auto şi cetăţeni de rând.

 

Cu siguranţă, CUSIM urmează să devină unul dintre cele mai performante centre de simulare în regiunea Europei de Est, după gama de oferte în domeniul instruirii medicale şi complexitatea echipamentului didactico-ştiinţific.

 

Adresa: str. 31 august 1989, 137 A,

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 022 205 694

Fax: 022 205 626

E-mail: cusim@usmf.md

Web: www.cusim.md