UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Nr.

Numele, prenumele

Funcția

Instituția care o reprezintă

1.

Nicolae Sadovei

Dr. hab. în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Președinte

2.

Igor Talmazan

Șef al corpului de control al prim-ministrului Republicii Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

3.

Valentina Badrajan

Director executiv, Fondul Provocările Mileniului Moldova

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

4.

Nina Lupan

Ex-director al Trezoreriei de Stat

Ministerul Finanțelor

5.

Vasili Chirtoca

Președinte al grupului financiar-industrial „DAAC Hermes”

Expert extern din partea Senatului

6.

Ion Ababii

 

Rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AȘM

USMF „Nicolae Testemițanu”

 

7.

Victoria Craveț

Prorector pentru activitate financiară și administrativă

USMF „Nicolae Testemițanu”

8.

Ecaterina Stasii

Dr. hab. șt. med., profesor universitar, Departamentul Pediatrie

Cadru didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”

9.

Eugen Tcaciuc

Dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Departamentul Medicină Internă

Cadru didactic al USMF „Nicolae Testemițanu”

 

 

 

Evenimente