UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

EURAXESS este o inițiativă unică, lansată de Comisia Europeană pentru promovarea carierei de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor în spațiul European.Inițiativa a fost creată pentru a stimula, proteja și “alimenta” spațiul european de cercetare și inovare, oferind comunității de cercetare accesul la avansarea carierei și dezvoltarea socială.

EURAXESS își desfășoară activitatea în următoarele 4 inițiative-cheie:

-          EURAXESS Jobs

-          EURAXESS Rights

-          EURAXESS Services

-          EURAXESS Links

Carta şi Codul, fac parte din EURAXESS Rights și  stabilesc rolurile, responsabilităţile şi drepturile atât a cercetătorilor, cât şi a angajatorilor şi finanţatorilor.

Scopul lor este de a asigura un tratare echitabilă pentru toţi cercetătorii din Europa şi de a spori gradul de transparenţă în selectarea şi recrutarea lor, ceea ce va contribui la:

-          o activitate de succes în generarea, transferul şi distribuirea de cunoştinţe;

 dezvoltarea tehnologică;

-          evoluţia carierei cercetătorilor. 

Carta şi Codul garantează cariere atractive în cercetare şi îmbunătăţesc condiţiile de angajare şi de lucru pentru cercetători.

Strategia Resurselor Umane pentru Cercetători” (HRS4R):este un instrument al Comisiei Europene,implementat pe bază de voluntariat,creat cu scopul de a sprijini acele instituții care doresc să se ralieze condițiilor generale și principiilor Cartei şi Codului,având drept finalitate  obţinerea Logo-ului ”Excelența în cercetare” pentru progrese semnificative în implementarea Cartei și Codului.

În cazul când instituţia înregistrează progrese semnificative în procesul de implementare a Strategiei Resurselor Umane la nivel intern, atunci Comisia Europeană îi acordă dreptul de a utiliza Logo-ul „Excelenţă în Cercetare”.

Confirmarea Strategiei de Comisia Europeană este:

-          un indice de calitate al instituţiei

-          un real avantaj pentru dezvoltarea proiectelor europene

-          un atu în promovarea iniţiativelor  în materie  de mobilitate

Obţinerea Logo-ului: “Excelenţă în Cercetare”  este un atribut ce conferă instituţiei:

-          un indicator de performanţă al instituţiei

-          un grad sporit de credibilitate la nivel extern

-          vizibilitate şi transparenţă

-          stabilirea parteneriatelor cu instituţiile similare din strainătate

-          un avantaj în procesul de evaluare a proiectelor înaintate la nivel naţional şi internaţional

 

 Date de contact: 

Reprezentantul USMF “Nicolae Testemitanu” în cadrul proiectului EURAXESS LoCP,

Artiom Jucov,

Tel: +373 69 907 927

E-mail: artiom.jucov@old.usmf.md